Tore Bråthen

Tore Bråthen ble valgt som styremedlem i Hægland & Svanberg i januar 2019.

Bråthen har sitt daglige virke som professor i forretningsjus ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI og professor II på Det juridiske fakultet Universitetet i Tromsø. Han var instituttleder ved Handelshøyskolen BI i perioden fra 2005 til 2017 og har arbeidet ved begge utdanningsinstitusjonene siden 1998. Fra 1979 til 1998 arbeidet Bråthen ved Universitetet i Oslo, først som vitenskapelig assistent på deltid og sist som førsteamanuensis.

Bråthen er norsk redaktør for Nordisk Tidsskrift for Selskabsret (NTS) og redaktør for selskapsrett i Norsk Lovkommentar. Bråthen var leder for lovutvalget som forberedte eiendomsmeglingsloven frem til 2006 og han var leder for lovutvalget som foreslo endringer i aksjeloven i 2016.

Bråthen er utdannet cand.jur. i 1985 og dr. juris i 1998 ved Universitetet i Oslo.