Tor Arne Ulvestad Sperre

Tor Arne begynte i Hægland & Svanberg AS på internship-program sommeren 2023, som del av sitt pågående masterprogram. Han forventes å fullføre sin mastergrad til sommeren 2024 og vil deretter begynne hos oss i fulltidsstilling som regnskapsfører. Sperres hovedfokus ligger på selskapsrett, arbeidsrett og skatterett.

Tor Arne har en Bachelor of Science i Forretningsjus og Økonomi fra Handelshøyskolen BI. Han har gått videre med samme utdanningsprogram, og tar for øyeblikket en Master of Science i Forretningsjus og Økonomi. Med sin studie-bakgrunn har Sperre en solid forankring i både juridiske og økonomiske spørsmål.

Tor Arne har vært aktiv ved siden studiene sine, med sesong- og feriearbeid i Brødrene Sperre, hvor han jobbet med produksjon av sjømat. I perioden 2018-2019, hadde Tor Arne førstegangstjeneste som speider i Panserbataljonen på Setermoen.

Når Tor Arne ikke befinner seg på kontoret, er han ofte å finne på styrketrening eller løpetur. Han benytter seg også av Oslos tur-muligheter, blant annet i Nordmarka. Når han ønsker å slappe av, er det ikke usannsynlig å finne ham hjemme på sofaen, fokusert på en sportssending.