Dag Erik Olafsen-Hægland

Dag Erik Olafsen-Hægland var med å stifte Hægland & Svanberg i 2013. Han har hovedfokus på salg og forretningsutvikling. Olafsen-Hægland bistår også kunder med strategiske beslutningsprosesser knyttet til drift av selskaper.

Olafsen-Hægland har tidligere arbeidet som eiendomsforvalter med fagansvar innen merverdiavgift for næringseiendom, videre har han jobbet som aksjemegler og har god kjennskap til finansielle produkter.

Olafsen-Hægland har erfaring med å skape gode kundeopplevelser og spre engasjement.

Olafsen-Hægland har studert bachelor i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI i Oslo.