Christer Svanberg

Christer Svanberg var med å stifte Hægland & Svanberg i 2013. Han har hovedfokus på utvikling av selskapets faglige produkter og tjenester, samt rådgivning innen forretningsjus, skatt og regnskap.

Svanberg bistår hovedsakelig profesjonelle investeringsfond og -selskaper og Family Offices. Han har ustrakt kjennskap til skattemessige vurderinger knyttet til investeringer og de formalkrav som gjelder ved regnskapsførsel for aksjeselskap.

Fra 2016 er Svanberg valgt som kvalitetskontrollør for Regnskap Norge, som i samarbeid med Finanstilsynet, gjennomfører kontroller knyttet til autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

Svanberg er utdannet siviløkonom med spesialisering i forretningsjus, skatt og regnskap ved BI og har et International Baccalaureate Bilingual Diploma fra Bergen Katedralskole. Han har vært autorisert regnskapsfører siden 2012.