Christine Viland

Christine Viland ble valgt som styremedlem i Hægland & Svanberg i januar 2019.

Viland har sitt daglige virke som markeds- og kommunikasjonssjef i NRK, hvor hun startet i 2020. Fra 2018 til 2020 var hun ansatt som kommunikasjonsdirektør i Microsoft Norge AS.

I perioden 2010 til 2018 var hun ansatt som kommunikasjonsdirektør i Nordic Choice Hotels, hvor hun blant annet var ansvarlig for å bygge opp kommunikasjonsavdelingen fra 1 til 7 medarbeidere. Viland var også rådgiver, SoMe-ansvarlig og taleskriver for Petter A. Stordalen i den samme perioden. Fra 2007 til 2010 var Viland ansatt i Geelmuyden.Kiese hvor hun jobbet som prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver for et bredt spekter klienter innen privat og offentlig sektor.

Viland var medlem i Offentlighetsutvalget fra 2006 til 2008. Offentlighetsutvalget er oppnevnt av Norsk Presseforbunds styre for å styrke og bevare offentlighetsprinsippet. Hun var styremedlem i Norsk Lokalradioforbund fra 2004 til 2008. Norsk Lokalradioforbund er interesseorganisasjon som organiserer 132 radiostasjoner og jobber for å bedre rammevilkårene for lokalradio i Norge.

Viland er utdannet Master i Sosiologi ved Universitet i Oslo i 2006 og har en bachelor-grad i samfunnsfag fra Universitetet i Oslo i 2002.