logo

Knut Morten Greibesland

Greibesland, Knut-sh-webKnut Morten Greibesland begynte i Hægland & Svanberg AS i januar 2017. Greibesland forestår løpende regnskapsførsel og
kontroll av regnskap, samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Han bistår også klienter med rådgivning innen regnskap, skatt, merverdiavgift og selskapsrett.
Greibesland har lang erfaring med regnskap, årsregnskap og ligningspapirer.

Han har ustrakt kjennskap til skattemessige vurderinger knyttet til aksjeselskap, merverdiavgift for fast eiendom og revisjon av stiftelser.

Fra 2009 til 2016 var han ansatt i BDO som revisor, med spesielt ansvar for oppfølging av delvis skatte- og avgiftspliktige virksomheter.

Greibesland har også tatt løpende revisjonsoppdrag for aksjeselskaper, herunder spesielt eiendomsselskaper. Før det har han flere års erfaring fra andre revisjonsselskaper.

Greibesland er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole og registrert revisor fra Trondheim Økonomiske Høgskole, nå HIST avdeling for økonomi og administrasjon.  Han er også utdannet diplomøkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt, nå BI.

91 69 10 19
kmg@hasv.no