logo

Christer Svanberg

ChristerChrister Svanberg var med å stifte Hægland & Svanberg i 2013. Svanberg har hovedfokus på utvikling av selskapets faglige produkter og tjenester, samt rådgivning innen forretningsjus, skatt og regnskap.  Svanberg er autorisert regnskapsfører og har god erfaring med regnskap, årsregnskap og ligningspapirer.

Han har ustrakt kjennskap til skattemessige vurderinger knyttet til investeringer, merverdiavgift for fast eiendom og de formalkrav som gjelder for aksjeselskap.

Fra 2016 er Svanberg valgt som kvalitetskontrollør for Regnskap Norge, som i samarbeid med Finanstilsynet, gjennomfører kontroller knyttet til autorisasjonsordningen for regnskapsførere.

Svanberg er utdannet siviløkonom med spesialisering i forretningsjus, skatt og regnskap ved Handelshøyskolen BI. Han har et International Baccalaureate Bilingual Diploma fra Bergen Katedralskole.

41 66 78 66
cs@hasv.no