logo

Bjørn Solhjem

Bjørn Solhjem begynte i Hægland & Svanberg AS i august 2014.bjorn Solhjem har hovedfokus på kontroll av regnskap, samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Han bistår også klienter med rådgivning innen regnskap, skatt og selskapsrett. Solhjem er utdannet sivilingeniør og arbeidet i olje- og gassvirksomheten til Norsk Hydro ASA fra 1986 til 2000.

Fra 2001 til 2003 var han ansatt som prosjektøkonom i entreprenørfirmaet AS Anlegg.

I årene 2004 til 2012 arbeidet han i Amesto Accounthouse AS som regnskapsfører og siden Controller. Han var sentral i utviklingen av selskapets kvalitetssystemer.

Fra 2012 til 2014 var han ansatt som Manager i regnskapsfirmaet RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen Services AS, med spesielt ansvar for rådgivning og bistand for internasjonale kunder.

Han var medlem av RSM sin egen skattegruppe i Norge. Solhjem er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole (Bergavdelingen), nå NTNU.

Han er bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole. I årene 2004 til 2005 studerte han regnskap, skatt, merverdiavgift og forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og har vært autorisert regnskapsfører
siden 2006.

45 89 45 10
bs@hasv.no